Natalia Baraboi, e-mail: natalia.baraboi@casamedia.md
Mihaela Sirbu, e-mail: mihaela.sirbu@casamedia.md
Vasile Scolnii, e-mail: vasile.scolnii@casamedia.md

Tel. 022 22 32 05